Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach & utbildare i Stockholm

Jag arbetar som personlig coach, relationscoach, ledarskapscoach, scencoach & utbildare i presentationsteknik & personlig utveckling. Få hjälp med relationsproblem samt inspiration & motivation för personlig utveckling.

Sidmeny

Kontakta Tommy >>

Inspirerande citat för personlig utveckling

Inspirerande citat för inspiration och motivation. Inspirerande citat för personlig utveckling och mognande. Citaten jag tagit med här nedan är för inspiration och motivation. De visar att det finns fler som sett samma sak som det jag skriver om på denna webbplats.

Citaten jag tagit med här nedan är för inspiration och motivation. De visar att det finns fler som sett samma sak som det jag skriver om på denna webbplats.

Ingen har uppfunnit det som står skrivet. Det handlar mer om att ta bort det som står i vägen. Det är så enkelt att alla har sett samma sak, nämligen små glimtar av verkligheten.

Sedan har vi alla formulerat sanningen på vårt eget sätt och utifrån den plats i livet vi befinner oss på just då.

Ju mer medveten du blir,

ju oftare kommer du att se glimtar bortom illusionen.

let's make the world great again

"Let´s make the world great again

If we must live in peace
We must learn
How to move along
Together with
One another

So instead to make just
An empire great again

Let´s Together
great and small
Everyone

Let´s make the world great again"

/Richard Nnoli

Ingen vill följa en rädd ledare

"Ingen vill följa en rädd ledare."

/Jan Carlzon

The mess...

"The mess, the confusion, and the misery that human beings have got into are within the area of the old consciousness, and without changing that profoundly, every human activity,

political, economical or religious,

will only bring us to the destruction of each other and of the earth. This is so obvious to the sane."

/Jiddu Krishnamurti 1895-1986

Vi röker inte skiten

"Vi röker inte skiten. Vi bara säljer den. Rätten att röka reserverar vi för unga outbildade, färgade och dumma."

/R.J. Reynolds Tobacco

Ja visst gör det ont

"Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna
och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen."

/Karin Boye 1900-1941

The difficulty...

"Thought, which is always based on experience and knowledge and memory, is very limited. To examine what is beyond thought, but not have thought examining, that is the difficulty."

/Jiddu Krishnamurti 1895-1986

As you see him...

"When you meet anyone, remember it is a holy encounter. As you see him, you will see yourself. As you treat him, you will treat yourself. As you think of him, you will think of yourself. Never forget this, for in him you will find yourself or lose sight of yourself."

/A Course in Miracles

Berusa er...

"Man måste alltid vara berusad. Det är allt: det är det enda det är frågan om. För att inte känna Tidens förfärliga

börda som knäcker era skuldror och böjer er mot marken, måste ni berusa er utan uppehåll. Men med vad? Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag. Men berusa er! Och om någon gång, på trappan till ett palats, på det gröna gräset i ett dike, i ert rums dystra ensamhet, ni vaknar, och berusningen redan är förminskad eller försvunnen, fråga vinden, vågen, stjärnan, fågeln, klockan, allt det som flyr, allt det som kvider, allt det som rullar, allt det som sjunger, allt det som talar, fråga vilken tid det är; och vinden, vågen, stjärnan, fågeln, klockan, skall svara er: »Det är tid att berusa sig! För att inte vara Tidens plågade slavar, berusa er utan uppehåll! Med vin, med poesi eller med dygd, allt efter behag."

/Charles Pierre Baudelaire (1821-1867)

Perception...

"Perception is a mirror, not a fact. And what I look on is my state of mind, reflected outward."

/A Course in Miracles

Limitations...

"Argue for your limitations, and sure enough they're yours."

/Richard Bach 1936-

"Mycket bra "handbok" - lättläst, läsvärd och lärorik! Jag fick många "aha" upplevelser och förklaringar till mina egna och andras betèenden. Mycket bra skriven och lättläst. Skriv mer!!!" - Thomas, säljare i Klintehamn (har läst boken Kärlek och rädsla) - nyfiken? Välkommen att läsa mer om boken kärlek och rädsla >>

Clear Action...

"ONE CAN TALK endlessly,
piling words upon words, coming
to various conclusions, but out of all
the verbal confusion, if there is one
clear action, that action is worth
ten thousand words."

Jiddu Krishnamurti 1895-1986

Självklara sanningar...

"Alla sanningar går igenom tre stadier.

Först blir de förlöjligade.
Sedan blir de våldsamt motarbetade.
Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara."

/A. Schopenhauer 1788-1860

The bridge to timelessness...

"The bridge that he would carry you across lifts you from time into eternity. Waken from time, and answer fearlessly the Call of Him Who gave eternity to you in your creation. On this side of the bridge to timelessness you understand nothing. But as you step lightly across it, upheld by timelessness, you are directed straight to the heart of god. At its center, and only there, you are safe forever, because you are complete forever. There is no veil the love of God in us together cannot lift. The way to truth is open. Follow it with me."

/A course in miracles

Om sinnesro...

"Gud, ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra, mod till att förändra de saker jag kan och visdom nog att förstå skillnaden mellan de två.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och orätt. Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst. Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är

fel är lag och normalt, att det som är vrångt och orätt har historia och låt mig aldrig

tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. Varje ny tanke startar alltid hos en ensam."

/okänd

Citat för inspiration och motivation

Om att hjälpa...

"Om jag vill föra en människa
mot ett bestämt mål
måste jag först finna honom
där han är
och börja just där.

Den som inte kan det
lurar sig själv
när hon tror
att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå
mer än vad han gör,
men först och främst
förstå det han förstår.

Om jag inte kan det,
så hjälper det inte
att jag kan och vet mycket mer.

Vill jag ändå visa
hur mycket jag kan,
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre
istället för att hjälpa honom."

Sören Kirkegaard 1813-1855

Öppna utbildningar i Stockholm

Relationer och personlig utveckling
23-24 juli, 24-25 sep, 5-6 nov 2022 och 4-5 feb, 22-23 april 2023

Kärlek och rädsla - våga skapa det liv du vill ha
9-10 juli, 10-11 sep, 19-20 nov 2022 och 18-19 feb, 15-16 april 2023

Anmäl dig till öppna utbildningar i personlig utveckling >>

Helhetsframträdande - presentationsteknik och personlig utveckling
26-28 aug, 14-16 okt, 2-4 dec 2022 och 27-29 jan, 17-19 mars, 19-21 maj, 26-28 maj (FU) 2023

Läs om öppna utbildningar i presentationsteknik >>

Telefoncoaching och mottagning i Sollentuna/Stockholm för par och enskilda

Läs om telefoncoaching och mottagning i Sollentuna/Stockholm för par och enskilda.

Ta en titt på aktuellt eller kontakta Tommy >>

A man in our society

"A man in our society is not left alone. Not in the cities. Not in the woods. We must have commerce with our fellows, and that commerce is difficult and uneasy. I do not understand how to live in this society. I don`t get it. Each person has an enormous effect. Call it environmental impact if you like. Where my foot falls, I leave a mark, whether I want to or not. We are linked together, each to each. You can`t breathe without taking a breath from somebody else. You can`t smile without changing the landscape. And so I ask the question: Why is theatre so ineffectual, unnew, not exciting, fussy, not connected to the thrilling recognition possible in dreams?

It`s a question of spirit. My unganly spirit thrashes around inside me, making me feel lumpy and sick. My spirit is this moment dissatisfied with the outward life I inhabit. Why does my outward life not reflect the enormity of the miracle of existence? Why are my eyes blinded with always new scales, my ears stopped with thick chunks of fresh wax, why are my fingers calloused again? I don`t ask these questions lightly. I beat on the stone door of my tomb. I want out! Some days I wake up in a tomb, some days on a grassy mound by a river. Today I woke up in a tomb.

Why does my spirit sometimes retreat into a deathly closet? Perhaps it is not my spirit leading the way at such times, but my body, longing to lie down in marble gloom and rot away. Theatre is a safe place to do the unsafe things that need to be done. When it`s not a safe place, it`s abusive to actors and audiences alike. When its safety is used to protect cowards masquerading as heroes, it`s a boring travesty. An actor who is truly heroic reveals the divine that passes through him, that aspect of himself that he does not own and cannot control. The control and artistry of the heroic actor is in service to his soul.

We live in an era of enormous cynicism. Do not be fooled. Don`t act for money. You`ll start to feel dead and bitter. Don`t act for glory. You`ll start to feel dead, fat and fearful. We live in an era of enormous cynacism. Do not be fooled. You can`t avoid the pitfalls. There are lies you must tell. But experience the lie.

See it as something dead and unconnected you clutch. And let it go. Act from the depth of your feeling imagination. Act for celebration, for search, for grieving, for worship,

to express that desolate sensation of wandering through the howling wilderness. Don`t worry about art. Do these things and it will be art."

/John Patrick Shanley 1950-

Tro inte...

"Tro inte vad du ser med dina ögon. Allt dom visar är begränsningar."

/Richard Bach 1936-

Our deepest fear

"Our deepest fear is
not that we are inadequate.
Our deepest fear is
that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness,
that most frightens us.
We ask ourselves,
Who am I to be brilliant, gorgeous,
talented and fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn't serve the world.
There's nothing enlightened about
shrinking so that other people
won't feel insecure around you.
You were born to make manifest
the Glory of God that is within you.
It's not just in some of us; it's in everyone.
And as we let our own light shine,
we unconsciously give other people
permission to do the same.
As we're liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others."

/Marianne Williamson 1952-

The invitation

"It doesn't interest me what you do for a living. I want to know what you ache for, and if you dare do dream of meeting your heart's longing.

It doesn't interest me how old you are. I want to know if you will risk looking like a fool for love, for your dreams, for the adventure of being alive.

It doesn't interest me what planets are squaring with your moon. I want to know if you have touched the center of your own sorrow, if you have been opened by life's betrayals or have become shriveled and closed from fear of further pain!

I want to know if you can sit with pain, mine or your own, without moving to hide it, or fade it, or fix it. I want to know if you can be with joy, mine or your own, if you can dance with wildness and let the ecstasy fill you to the tips of your fingers and toes without cautioning us to be careful, be realistic, or to remember the limitations of being human. It doesn't interest me if the story you're telling me is true. I want to know if you can disappoint another to be true to yourself; if you can hear the accusation of betrayal and not betray your own soul.

I want to know if you can be faithful and therefore be trustworthy. I want to know if you can see beauty even when it is not pretty every day, and if you can source your life from God's presence. I want to know if you can live with failure, yours and mine, and still stand on the edge of a lake and shout to the silver of the full moon, "YES"!

It doesn't interest me to know where you live or how much money you have. I want to know if you can get up after the night of grief and despair, weary and bruised to the bone, and do what needs to be done for the children.

It doesn't interest me who you are, how you came to be here. I want to know if you will stand in the center of the fire with me and not shrink back.

It doesn't interest me where or what or with whom you have studied.

I want to know what sustains you from the inside when all else falls away. I want to know if you can be alone with yourself, and if you truly like the company you keep in the empty moments."

/Oriah mountain dreamer (from: Dreams of Desire, 1995)

En tankeväckande jämförelse

"Jämför första moseboks sex dagar med den geologiska tideräkningens fyra miljarder år.

Med den tideräkningen motsvaras en dag av ca, 666 miljoner år.

Fram till middagstid på Tisdagen gick åt för att sätta igång skapelsen. Då tog livet form, och organismerna utvecklades på fyra dagar.

Kl 16 på Lördagen kom jätteödlorna.

Fem timmar senare när redwoodskogen kom, var de utdöda.

Tre minuter före midnatt kom människan.

En kvarts sekund före midnatt föddes Kristus.

1/40 sekund före midnatt började den industriella revolutionen.

Många tror att det vi gjort under 1/40 sekund kan fortsätta i all evighet. De anses vara normala, men de är spritt språngande galna."

/Från filmen "Earth and the American dream" av Bill Couturié

"Tommy kan allt man behöver veta för att hjälpa någon på riktigt , och lite till. Jag är säker på att varenda krona du satsar på honom kommer tillbaka flerfalt." - Malin, arkitekt i Stockholm (klient i personlig coaching) - se priser, ta en titt på referenserna och läs mer om personlig coaching och relationscoaching >>

If you see what is small...

"If you see what is small as it sees itself,
And accept what is weak for what strenght it has,
And use what is dim for the light it gives.
Then all will go well.

This is called acting naturally."

/Lao Tzu 570-490 BC

The world we have made...

"The world we have made as a result
of the level of thinking we have done thus far,
creates problems we cannot solve at the same level
of thinking at which we created them."

/Albert Einstein 1879-1955

A human being is...

"A human being is a part of the
whole called by us `Universe; a part
limited in time and space.

He experiences himself, his thoughts
and feelings as something separated
from the rest – a kind of optical
delusion of consciousness.

This delusion is a kind of prison for
us, restricting us to our personal
desires and to affection for a few
persons nearest to us.

Our task must be to free ourselves
from this prison by widening our
circle of compassion to embrace all
living creatures and the whole of
nature in its beaty."

/Albert Einstein 1879-1955

Inspirerande citat, motivation och inspiration för personlig utveckling

This is the true joy in life...

"This is the true joy in life, the
being used for a purpose recognized
by yourself as a mighty one, the
being a force of nature instead of a
fewerish little clod of ailments and
grievences, complaining that the
world will not devote itself to
making you happy.

I am of the opinion that my life
belongs to the whole community
and as long as I live it is my
privilege to do for it what I can.
I want to be thoroughly used up
When I die, for the harder I work
The more I live.

I rejoice in life for its own sake.
Life is no brief candle to me. It is a
Sort of splendid torch which I`ve got
To hold up for the moment. I want
To make it burn as brightly as
Possible before handing it on to
Future generations."

/George Bernard Shaw 1856-1950

At last...

"When mankind sees, at last,
the folly of its present fascination
with violence and war, and discards the
means to carry out its acts of violence,
it will undergo a remarkable
transformation."

/Mästaren genom Benjamin Creme 2004

The greatest threat...

"The greatest threat to our world and its
peace comes from those who want war,
who prepare for it, and who, by holding out
vague promises of future peace or by instilling
fear of foreign aggression, try to make us
accomplices to their plans."

/Hermann Hesse 1877-1962

What has happened to man?

"We are no better than we were fifty thousand years ago;
only we are more civilized, we have better bathrooms,
better means of killing others..."

/Jiddu Krishnamurti 1895-1986

Kärlek...

"Börja med efterrätten, Följ Ditt hjärta, Dröm Dina Egna drömmar, Yla mot månen, Ha olika färger på strumporna,

Älska Ditt eget inre barn, Ge Dig själv presenter, Gunga i månskenet, Ta taxi ett kvarter, Lita på livet, Säg att Du är från en annan planet, gå i tillit, Njut långsamt, Klä upp Dig till frukost, Lek med kristaller, Överraska Dig själv,

Ge dig själv villkorslös kärlek, Be människor på gatan om hjälp med fickparkering, Prata med blommorna och förvänta Dig svar, Gå i pyjamas när Du vill, Krama ett träd, Skicka kärleksbrev till Dig själv och andra, Sätt ut gröt till tomten, Sluta väga Dig,

Välj Ljuset,

Ös på med kärleken, Sök Din galenskap, experimentera,

be universum om det Du vill ha, Fira ljusets återkomst, Sitt vid en eld och berätta sagor, Småprata med främlingar,

Förlåt Dig själv och andra, Meditera, Gosa naken på ett fårskinn, Släpp taget, Uppskatta det Du har, Bjud upp, Kasta stenarna Du bär i Din ryggsäck, Prata högt ensam, Klä ut Dig, Sjung på jobbet, Ta emot, Ge efter för kärleken i Dig, Våga vara lekfull, Ta en egen ledig dag, Håll ej igen, Släpp in, Älska i höet,

Kasta "borde-måste" listan, Det finns ingen skuld, Sjung med när Du lyssnar i freestyle,

Dina barn vill ej ha någon annan mamma/pappa, Sprid Ditt ljus, Bränn ej ut Dig, Njut, Ha tröjan bak och fram, Avstå ej – begär både och, Du är bra precis som Du är, Campa i trädgården, Njut av Din kraft, Smek medmänniskor (ifall de vill/törs), Drick solsken, Uppskatta Din kropp, Våga något nytt, Gå barfota, Tänk att DU har semester varje dag och att Du arbetar frivilligt, Stå vid havet när det stormar, Förvänta Dig det bästa, Låt broder vinden smeka Din kind, Bryt rutiner, Fråga ej om lov, Låt moder jord bära Dina bördor, Gör det omöjliga, Sänd kärlek till moder jord, Det finns hopp om framtiderna, Universum är ett vänligt ställe, Sjung sjunga sjungit, Lapa regn, Gör änglar i snön,

Ändra vanor, Säg hej till Djur Du möter, - hej skata, - hej hund, - hej katt, - hej rådjur, - hej korp,

Längta, Våga ett vårskrik."

/Okänd

PS. Jag tackar vördnadsfullt upphovsmännen & kvinnorna till dessa verk!

Aktuellt 2022-07-01

Intresserad av utbildningar? Se sidan aktuellt >>

Morrhåret #113 16 jan 2022 - Om hat och att hata - att lämna hatet och börja leva >>

Morrhåret #112 13 jan 2022 - Att vara ensam - om ensamhet >>

Morrhåret #111 6 jan 2022 - Om jämförelser - att sluta jämföra >>

Morrhåret #110 31 dec 2021 - Svartsjuka och kontrollbehov >>

Läs om 6 timmar personlig coaching eller relationscoaching från 2900kr >>

Läs om boken Kärlek och rädsla samt se referenser och sedan kan du beställa böcker signerade med en personlig hälsning.

Reportage om scenskräck - Katalin, 60, lärde sig prata inför folk. Bli fri från din fobi >>

Är du intresserad av 6 timmar coaching från 2900kr?

Bra paketpris på personlig coaching, relationscoaching, ledarskapscoaching eller scencoaching för enskilda, par, familjer & grupper. Gäller både privatpersoner & företag. Gäller även telefoncoaching.

Bra paketpris på personlig coaching, relationscoaching, ledarskapscoaching eller scencoaching för enskilda, par, familjer & grupper. Läs om 6 tim coaching från 2900kr >>

Copyright © Tommy P.A. Larsson

Du får gärna länka till innehåll på webbplatsen på sociala media, på din blogg eller annorstädes. På så vis hjälper du mig och dina vänner. Läs om att länka >>

Mittenmeny och Kontaktformulär

|. Upp till toppen av sidan .|

|. Utbildningar .|. Coaching .|. Morrhåret .|

|. Bok kärlek rädsla .|. Motivation inspiration .|

|. Sök .|. Sitemap .|. Bottenmenyn .|

Scrolla ner för kontaktformulär . . .


Till toppen eller upp till mittenmeny + Kontaktformulär

Klicka för att komma till sitemap!

Bottenmenyn

De senaste 20 åren har jag varit involverad i egen och andras personliga utveckling. 90-talet ägnades åt skådespeleri och sceniskt arbete. Jag är utbildad personlig coach och relationscoach och har sedan 2003 tusentals timmars erfarenhet med personlig coaching och relationscoaching för enskilda, par och grupper. Nedan 5 produktblad för nedladdning:

Ladda ner PDF om personlig coaching, relationscoaching, ledarskapscoaching och scencoaching

Ladda ner PDF om öppen utbildning och internutbildning i presentationsteknik

Ladda ner PDF om Kärlek och rädsla - våga skapa det liv du vill ha

Ladda ner PDF om Relationer och personlig utveckling

Ladda ner PDF om boken Kärlek och rädsla

Scencoaching och ledarskapscoaching för estradörer och människor i ledande ställning är två andra områden som tillkommit.

Från 2004 och framåt har jag även hållit utbildningar i Helhetsframträdande - presentationsteknik och personlig utveckling. För enstaka anställda eller privatpersoner som vill komma på utbildning håller jag öppna utbildningar i presentationsteknik och personlig utveckling. De öppna utbildningarna hålls med jämna mellanrum och schema finns på helhetsframtradande.se. På uppdrag utför jag även internutbildningar i presentationsteknik mm hos företag, organisationer och andra. Jag håller även andra utbildningar i personlig utveckling för privatpersoner, organisationer och företag.

Mottagning för personlig coaching och relationscoaching i Stockholm-Sollentuna (även telefoncoaching).

Läs om Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach & utbildare.


Till toppen eller upp till mittenmeny + Kontaktformulär

Klicka för att komma till sitemap!

Informationen på denna webbplats är just "information". Att bara läsa kommer inte att lösa dina utmaningar i livet (nuvarande eller kommande). Du måste ur en omutbar vilja och kärlek vara villig att i praktiken överföra kunskapen på ditt liv och dina relationer. Då stöter du garanterat på dina egna (och kanske andras) motstånd. I detta läge är det ofta värdefullt eller nödvändigt med en "tredje kraft". Någon utanför dig själv.

Frågor? Kontakta Tommy >>

Ta en titt på Relationsproblem.NU - din relationscoach med hjälp & lösningar för relationsproblem. Du befinner dig på tommypa.se som handlar om Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach, utbildare & författare. I alla delar finns inspiration och motivation för personlig utveckling. Utbildningen "Helhetsframträdande - presentationsteknik och personlig utveckling" som även nämns ovan har en undersida med titeln Presentationsteknik och hjälp på scenen. Här finns inspiration och tips om presentationsteknik och arbete på scenen. Läs om Morrhåret - din nättidning med gratis tips för livet.

Copyright © 2000-2022 Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach & utbildare | Telefon: 0704101049, vardagar dagtid | Tommy P.A. Larsson, Box 540, 116 74 Stockholm | Kontakt >>


Till toppen eller upp till mittenmeny + Kontaktformulär

Klicka för att komma till sitemap!

Sidan ändrades senast 2022-07-01

Variationer av telefonnummer: 0704101049 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 070-4101049 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 070-410 10 49 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... +46704101049 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 0046704101049.

Felstavningar och variationer av Tommy P.A. Larsson: .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Tommy PA larsson .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... TommyPA Larsson .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Tommy PA .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... TommyPA .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Tommy Larsson.

Carpeleo kan felstavas enligt följande: karpeleo, carpe leo, karpeleo, carpelo, karpelo, karpe leo, cartleo, carpel, carpale, curple, carpal, capelo och capello.